Видання засноване у 2003 р. як науково-практичний журнал «МЕДИЧНА ГІДРОЛОГІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ» (2003-2015) ISSN 2308-0663. Виходить 4 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 22153-12053ПР від 07.06.2016 р.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.14 № 1279 (зі змінами від 13.03.17 №374) журнал включений до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт.

 

Журнал публікує оригінальні статті (експериментальні та клінічні дослідження), теоретичні роботи,  огляди літератури, листи до редакції з напрямків:
  • клінічні та експериментальні дослідження перебігу та   механізмів розвитку патологічних процесів, адаптації до впливу екстремальних чинників, патогенетичної терапії;
  • медична, професійна, спортивна, психологічна, соціальна реабілітація і адаптивна медицина;
  • екологічна реабілітація і кліматотерапія; бальнеологія, фізіотерапія та інші методи лікування та реабілітації;
  • історія науки, творчі портрети вчених;
  • рецензії на наукові видання;
  • наукова хроніка.

Журнал акредитовано ДАК України як фаховий в галузі медичних наук.

Надіслані матеріали проходять рецензування (single blind) експертів за спрямуванням редакційної колегії та публікуються згідно з позитивним відгуком рецензентів та рішенням редакційної колегії. Паперова версія журналу не розповсюджується.

 

Електронна версія журналу розміщена на безкоштовних WEB-ресурсах:

- Офіційний сайт журналу http://paread.com.ua

- Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України http://biph.kiev.ua/en/Journals

- Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського http://www.irbis-nbuv.gov.ua

- Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України

- http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/14154