Видання засноване у 2003 р. як науково-практичний журнал «МЕДИЧНА ГІДРОЛОГІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ» (2003-2015) ISSN 2308-0663. Виходить 4 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 22153-12053ПР від 07.06.2016 р.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.14 № 1279 (зі змінами від 13.03.17 №374) журнал включений до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт.

 

Журнал публікує оригінальні статті (експериментальні та клінічні дослідження), теоретичні роботи,  огляди літератури, листи до редакції з напрямків:
 • клінічні та експериментальні дослідження перебігу та   механізмів розвитку патологічних процесів, адаптації до впливу екстремальних чинників, патогенетичної терапії;
 • медична, професійна, спортивна, психологічна, соціальна реабілітація і адаптивна медицина;
 • екологічна реабілітація і кліматотерапія; бальнеологія, фізіотерапія та інші методи лікування та реабілітації;
 • історія науки, творчі портрети вчених;
 • рецензії на наукові видання;
 • наукова хроніка.

Журнал акредитовано ДАК України як фаховий в галузі медичних наук.

Надіслані матеріали проходять рецензування (single blind) експертів за спрямуванням редакційної колегії та публікуються згідно з позитивним відгуком рецензентів та рішенням редакційної колегії. Паперова версія журналу не розповсюджується.

 

Електронна версія журналу розміщена на безкоштовних WEB-ресурсах:

- Офіційний сайт журналу http://paread.com.ua

- Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України http://biph.kiev.ua/en/Journals

- Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського http://www.irbis-nbuv.gov.ua

- Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України

- http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/14154

 

Науково-практичне видання «Медична гідрологія та реабілітація» (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 7257 від 30.04.2003 р., ISSN 2308-0663) було засновано у квітні 2003 року спільними зусиллями академіка Платона Григоровича Костюка (1924-2010), директора Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, і доктора медичних наук Богдана Івановича Аксентійчука (1949-2010), Генерального директора ЗАТ ЛОЗ «Трускавецькурорт». 

Академік П.Г. Костюк

(1924-2010)

 

 

 Головний редактор   Заступники головного редактора
 

Портниченко А.Г., д.м.н. (Київ) Google Scholar

 

Павлович С.І., к.б.н. (Київ) Google Scholar

 

Яцюк В.М., к.м.н. (Трускавець)

 

Відповідальний секретар редакції

Василенко М.І., к.б.н. (Київ)

 

Рукопис статті має бути підготовлений українською, російською або англійською мовою у вигляді текстового файлу. Обсяг статті не лімітований. Стаття обсягом 3-5 сторінок розглядається як коротке повідомлення.

 

Структура та зміст роботи

Заголовок: УДК; назва; ініціали та прізвища авторів; організація(ї), населений пункт, країна; електронна адреса.

Розділи:

 • текст резюме (мовою оригіналу, без підзаголовку, не менше 900 знаків без пробілів); ключові слова;
 • вступ;
 • матеріали і методи;
 • результати;
 • дискусія (або - результати та їх обговорення);
 • висновки;
 • література;
 • два резюме іншими робочими мовами журналу;
 • references (література англійською);
 • відомості про авторів та контактна інформація (повністю – прізвище, ім'я, та по батькові, науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи або навчання, місто, телефон, електронна адреса – в журналі не публікуються).

Рукописи надсилають до редакції в електронному вигляді на адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Факт передачі статті до редакції журналу свідчить про прийняття авторами умов Ліцензійного договору [див. детальніше]. Статті, що не відповідають вимогам, а також опубліковані раніше або спрямовані для публікації в інші видання, до публікації не приймаються.

Надіслані матеріали проходять рецензування (single blind) експертів за спрямуванням редакційної колегії та публікуються згідно з позитивним відгуком рецензентів та рішенням редакційної колегії [див. детальніше]. Після рецензування рукопис може бути повернутий авторам для доопрацювання, яке повинно бути виконано максимально ретельно і з урахуванням всіх зауважень, на запитання рецензента потрібно надати відповіді. Якщо позиція авторів не збігається з думкою рецензента, автори повинні навести вичерпну аргументацію по кожному зауваженню. Недбале виконання переробки та технічного оформлення рукопису може бути причиною для відхилення статті. Редакція не підтримує переписку з авторами щодо рішення редколегії з приводу публікації статті.

Редакція залишає за собою право стилістичного виправлення тексту, перевірки посилань і оптимізації роботи зі збереженням її змісту для забезпечення найвищої якості публікації.

Ліцензійний договір

 

Обкладинка журналу

Патологія, Реабілітація, Адаптація
Том 16 № 3-4

ОГЛЯДИ
Роль апопротеїнів в кліренсі бета-амілоїду: передумови розвитку пізнього дебюту хвороби Альцгеймера
А.К. Новоскольцев, А.В. Неверовський

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ
Вплив ступеня порушення кортикоспінальної іннервації на розвиток сегментарної гіперзбудливості у хворих після півкульного ішемічного інсульту
С.Є. Черкасов

Хронічна стимуляція мозку (CBS) в лікуванні рухового неврологічного дефіциту
В.І. Палінська, І.З. Палінський

CBS-терапія в лікуванні поєднаних форм рефрактерної епілепсії -синдромуВеста з трансформацією в синдром Леннокса-Гасто у пацієнта з синдромом Дауна
В.І. Палінська, І.З. Палінський

Антитоксичний та гіпоглікемічний ефекти субстанції Палигорськіту у щурів
П.К. Цапенко, М.І. Василенко, О.О. Гончар, К.В. Розова, А.М. Сидоренко, М.О. Завгородній, В.І. Портніченко, А.Г. Портниченко

ПАМ'ЯТНЕ
Степан Васильович Івасівка

НАУКОВА ХРОНІКА
Нобелівські лауреати 2018 року

 

Адреса редакції: вул. Богомольця, 4, м. Київ, 01024

Телефон: +38(044)256-2061; факс: +38(044)256-2000